AWS re/Start

Nhân lực có kỹ năng số thúc đẩy GDP hàng năm của APAC thêm 934 tỷ USD

16:15, 01/03/2023

Nhân lực với kỹ năng số tiên tiến góp phần thúc đẩy GDP hàng năm của khu vực Châu Á Thái Bình Dương thêm 934 tỷ USD