Giáo dục

Edutech Awards tìm kiếm sản phẩm công nghệ giáo dục chất lượng

14:37, 27/11/2023

Giải thưởng Công nghệ Giáo dục (Edutech Awards) vừa được công bố tại Diễn đàn và Triển lãm Giáo dục 4.0 năm 2023 (EDU4.0 2023) vào ngày 25/11 tại Hà Nội.