Đi - Ăn - Chơi

MICHELIN Guide sắp đến "gắn sao" tại Đà Nẵng

15:13, 10/04/2024

Cùng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là điểm đến thứ 3 của đội ngũ thẩm định viên MICHELIN Guide tại Việt Nam.