Cho Joo-wan

CEO LG đến thăm các cơ sở sản xuất chính tại Việt Nam

17:23, 19/04/2023

CEO của tập đoàn điện tử đa quốc gia LG - ông Cho Joo-wan, đã đến thăm các cơ sở sản xuất chính tại châu Á, bắt đầu từ Việt Nam để gặp gỡ lãnh đạo khu vực, trực tiếp kiểm tra chiến lược phát triển hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và kiểm soát chất lượng.