Công nghệ

Đà Nẵng liên kết với các khu kinh tế, khu công nghiệp miền Trung

16:19, 21/02/2023

Mục tiêu của đề án trong giai đoạn 2021-2025 là triển khai chương trình liên kết thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn vào khu công nghệ cao Đà Nẵng.