học trực tuyến

Tương lai nào của edtech sau đại dịch?

14:55, 21/04/2022

Các trường học ở hầu hết các thành phố lớn đã quay trở lại học trực tiếp. Khi giáo dục quay trở lại trạng thái ban đầu, liệu lĩnh vực công nghệ giáo dục (edtech) có duy trì đà đầu tư như trước?