Huawei Việt Nam

Huawei Việt Nam đưa công nghệ trong giáo dục đến vùng cao

17:13, 07/02/2023

Huawei Việt Nam đã thực hiện chuỗi hoạt động hỗ trợ giáo dục tại vùng cao, hỗ trợ giải quyết nhiều khía cạnh hạn chế trong giáo dục, không để giấc mơ nào phải từ bỏ, không học trò nào bị bỏ lại phía sau.