Trình duyệt Chrome

Một số tiện ích mở rộng game offline thú vị cho trình duyệt Chrome

15:09, 03/04/2023

Trình duyệt Chrome cũng có khả năng chơi game khi người dùng ở trạng thái ngoại tuyến với những tiện ích mở rộng.