VinaCapital Ventures

VinaCapital Ventures đầu tư 1 triệu USD vào nền tảng công nghệ Koina

15:37, 07/02/2023

VinaCapital Ventures công bố đầu tư 1 triệu USD vào Koina, một nền tảng công nghệ nông nghiệp từ nông trại đến doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, được thành lập tại Việt Nam.