Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đạt trên 10 tỷ USD

Tạp chí Nhịp sống số - Hiện, cả nước có 37.541 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 449,5 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án là hơn 284 tỷ USD, bằng 63,2% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Ngày 29/6, Tổng cục Thống kê thông tin cho biết tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 6 tháng của năm 2023, theo đó tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 13,4 tỷ USD và bằng 95,7% cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án ước đạt khoảng 10 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2022.

đầu tư

Hiện, cả nước có 37.541 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 449,5 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án là hơn 284 tỷ USD, bằng 63,2% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo báo cáo, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến-chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 8,5 tỷ USD, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Ngành hoạt động tài chính-ngân hàng đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,53 tỷ USD, chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Bên cạnh đó, các ngành kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 1,53 tỷ USD (giảm 51,5%) và hơn 630,6 triệu USD (tăng 54,4%).

Có thể bạn quan tâm