Giáo dục

Học trực tuyến với học sinh lớp 1: Tận dụng "thời gian vàng" 15'

01:14, 06/09/2021

Theo chuyên gia, khoảng tập chung chú ý của học sinh lớp 1 không dài quá 15 phút. Để bài giảng không quá tải với các em, nên giới hạn thời gian mỗi phiên học là 15 phút làm việc với màn hình, nghỉ 5 phút và tiếp tục một phiên học 15 phút khác.