Sống

Kỳ quan mới: Xa lộ chạy trên sông ở Trung Quốc

14:07, 14/03/2023

Được coi là kỳ quan về cơ sở hạ tầng, xa lộ chạy trên sông Tương Tây (Trung Quốc) đã kết nối một thị trấn với con đường cao tốc chạy giữa hai đô thị lớn là Thượng Hải và Thành Đô.