Tài chính - Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm giảm liên tục, gửi tiền ở ngân hàng nào có lợi nhất?

18:10, 31/07/2023

Từ đầu tháng 7 đến nay đã có khoảng 26 ngân hàng giảm lãi suất huy động. Trong đó, mức giảm phổ biến là 0,2%/năm. Một số ngân hàng giảm mạnh từ 0,5% đến 0,8%/năm….