tài khoản Netflix

Netflix giảm giá thuê bao tại Việt Nam

16:14, 21/02/2023

Giá của gói Netflix Cơ bản tại Việt Nam đã giảm giá từ 180.000 đồng/tháng xuống còn 108.000 đồng/tháng.