thu gom rác thải

Năm 2022, Tetra Pak đầu tư gần 30 triệu euro để thu gom và tái chế vỏ hộp

17:23, 28/07/2023

Việc thu gom và tái chế vỏ hộp là một trong những hoạt động thiết thực của Tetra Pak nhằm bảo vệ thực phẩm, con người và hành tinh theo chiến lược phát triển bền vững