Unity Sentis

Unity tiếp tục hỗ trợ các nhà sáng tạo trong suốt vòng đời phát triển game với các tính năng AI mới

14:13, 20/11/2023

Ngày 20/11/2023, Unity - nền tảng hàng đầu thế giới về sáng tạo và phát triển nội dung 3D theo thời gian thực (RT3D), vừa tổ chức sự kiện Unite, hội nghị thường niên dành cho nhà phát triển game của mình.