Xã hội

AWS công bố dịch vụ Amazon Security Lake

14:11, 19/07/2023

Amazon Web Services (AWS) - một công ty của Amazon.com, vừa công bố ra mắt dịch vụ Amazon Security Lake, dịch vụ tự động tập trung dữ liệu bảo mật của tổ chức nằm trên các môi trường của AWS và của các nhà cung cấp SaaS hàng đầu.