Đi - Ăn - Chơi

Xem xét mở rộng các nước miễn thị thực vào VN để thúc đẩy du lịch

15:04, 10/05/2023

Nhiều nội dung tạo thuận lợi về chính sách thị thực và xuất nhập cảnh cho khách quốc tế vào Việt Nam dự kiến sẽ được Quốc hội ban hành tại kỳ họp tới, nhằm đẩy mạnh phục hồi và phát triển du lịch.