Kinh tế

Kiều hối về TP.HCM 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 4,4 tỷ USD

15:41, 11/07/2023

Số kiều hối trên địa bàn TP.HCM 6 tháng đầu năm 2023 dự ước đạt 4,4 tỷ USD, bằng 66% so với năm 2022. Còn tính từ đầu 2021 đến tháng 6/2023, lượng kiều hối trên địa bàn thành phố cũng tăng mạnh so với nửa đầu nhiệm kỳ trước.