Biết

Việt Nam kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ công

17:26, 21/12/2023

Cả ba tổ chức Moody’s, S&P, Fitch đều có nhận xét tích cực về kinh tế vĩ mô Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong hoạt động điều hành, tập trung vào tăng trưởng bền vững.