Biết

Thiếu điện trở thành nỗi lo của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam

16:08, 12/07/2023

Kết quả khảo sát của EuroCham Việt Nam cho thấy, chỉ số niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu đối với thị trường đang có xu hướng giảm với số điểm hiện tại là 43,5 điểm, giảm 4,5 điểm so với khảo sát trước. Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp đến từ châu Âu là nỗi lo thiếu điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh.