Ngân hàng Nhà nước

VIB chuẩn bị chi hơn 2.100 tỷ tạm ứng cổ tức tiền mặt vào tháng 3/2023

16:01, 01/02/2023

Sau 3 năm không chia cổ tức bằng tiền mặt theo chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước, VIB sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vào ngày 3/3 tới.